Rekensoftware voor de ingenieur van nĂș

XColumnBase

Kolomvoetplaat programma


XColumnBase.PNG
 

XColumnBase-bouwen-met-staal.png

XColumnBase is de opvolger van Voetplaat van Bouwen met Staal.
 
In goed overleg met Bouwen met Staal zet Struct4U Voetplaat onder de nieuwe naam XColumnBase in de markt. Hierbij is onderhoud gewaarborgd. XColumnBase hoeft niet te worden aangeschaft maar kunt u evenals alle andere programma's van Struct4U direct gebruiken wanneer u dat nodig heeft. De gebruikskosten zijn laag en u betaalt per minuut.

CUR/BmS-rapport 10

Het programma XColumBase biedt de constructeur voor de dagelijkse praktijk een hulpmiddel bij het ontwerpen en berekenen van gangbare kolomvoetplaatverbindingen. Gekozen is voor een praktische aanpak, waarbij de gebruikte rekenregels volledig aansluiten op CUR/BmS-rapport 10 (Kolomvoetplaatverbindingen), inclusief correctiebladen. Toegevoegd is de toetsing van de lasverbinding tussen de kolomvoet en de voetplaat volgens NEN-EN 1993-1-1.

Gebruiksvriendelijk

De kolomvoetplaat wordt grafisch in het dialoogvenster weergegeven, inclusief alle afmetingen die zeer eenvoudig zijn aan te passen door op de maatlijn te klikken.
De grafische weergave (1:1) geeft de gebruiker direct inzicht in de invoer, waardoor invoerfouten sneller worden opgemerkt.
De grafische weergave wordt tevens in de uitvoer (berekeningsrapport) opgenomen
De invoergegevens en maatgevende unity check(s) worden in het dialoogscherm weergegeven: de gebruiker ziet direct of de kolomvoetplaat voldoet of niet. NEN-EN 1992-1-1
CEN/TS 1992-4-1

Ontwerp

Sterkteberekeningen volgens de nieuwste/laatste EUROCODES.

De wijze waarop kolomvoetplaatverbindingen moeten worden ontworpen en berekend is om verschillende redenen niet duidelijk voor veel constructeurs. Het door Bouwen met Staal uitgegeven rapport: CUR/BmS rapport 10 'Kolomvoetplaatverbindingen' biedt de constructeur in zijn dagelijkse praktijk een hulpmiddel bij het berekenen van kolomvoetplaatverbindingen en geeft voor de meest voorkomende situaties van eenvoudige kolomvoetplaatverbindingen rekenregels. Gekozen is voor een praktische aanpak, waarbij de nadruk ligt op operationele rekenregels. Uitgebreide theoretische beschouwingen zijn daarom vermeden. Waar nodig zijn de theoretische achtergronden in een toelichting opgenomen.
 
Het ontwerpen en berekenen van kolomvoetplaatverbindingen is vrij arbeidsintensief juist omdat veel controles (en in de ontwerpfase vaak) moeten worden uitgevoerd.  Met XColumnBase kunnen kolomvoetplaatverbindingen volgens de EUROCODES snel en eenvoudig worden ontworpen en berekend.

Met unieke uitvoer

XColumnBase produceert een uitgebreid en vooral leesbaar berekeningsrapport in RTF- of PDF-formaat. De berekeningsuitvoer is volledig inzichtelijk en kunt u als constructeur de sterkteberekening ook handmatig controleren. Dat geeft u optimaal vertrouwen! Ook kunt u eenvoudig beoordelen welke aanpassingen effectief zijn en welke minder. Daarmee maakt u een optimaal ontwerp van uw kolomvoetplaat.
Zie voorbeeld
 
De uitvoer is vergelijkbaar met CUR/BmS rapport 10. Alle gehanteerde NEN-EN-formules en CEN/TS-formules worden volledig en ingevuld weergegeven, inclusief een verwijzing naar de EUROCODE 2, resp. CEN/TS 1992-4-1. Deze unieke uitvoer geeft u inzicht in de berekening en zal acceptatie van uw berekening door bouw- en woningtoezicht geen enkel probleem opleveren. Juist omdat die uitvoer zo compleet is.

Demo Download