XConstruct is gebruiksvriendelijk en modern

Moderne toolbox voor de constructeur

Module onderdelen
Rekenmodulen staal
 • Momentverbinding
 • Kolomvoetplaatverbinding
 • Schoorverbindingen
 • Penverbindingen
 • Stalen kolom
 • Lasberekening
 • Boutberekening
 • Samengesteld profiel
Rekenmodulen beton
 • Betondoorsnede
 • Betonkolom
 • Pons
 • Kruipfactor
Rekenmodulen hout
 • Balklaag
 • Gording
XConstruct - Momentverbinding

Momentverbinding

Momentverbinding volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2/NB

Hiermee kun je snel en eenvoudig een momentverbinding berekenen. Gebout of gelast. De userinterface is uniek en zeer gebruiksvriendelijk. Door te klikken op de getallen in de maatlijnen kunt u de afmetingen aanpassen.

Controle volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2 / nationale bijlage:

 • Berekening van momentweerstand Mj,Rd.
 • Herverdeling van weerstanden per boutrij om een zo groot mogelijk Mj,Rd te bepalen
 • Berekening van stijfheid van de verbinding.
 • Weergave van moment-rotatie diagram.
 • Classificatie verbinding stijf/flexibel of scharnierend.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1993 formules. De berekening is daarmee ook handmatig stap voor stap te controleren en geeft je meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn.
XConstruct - Kolomvoetplaatverbinding

Kolomvoetplaatverbinding

Kolomvoetplaatverbinding volgens Eurocodes

Hiermee kun je snel en eenvoudig een kolomvoetplaatverbinding berekenen. De userinterface is uniek en zeer gebruiksvriendelijk. Door te klikken op de getallen in de maatlijnen kunt u de afmetingen aanpassen.

Controle volgens Eurocodes:

 • Praktische berekening van kolomvoetplaatverbinding volgens CUR/BmS-rapport 10.
 • Toetsing betondruk, ankers, voetplaat en lassen.
 • Verschillende ankerpatronen.
 • Toetsing betonrandeffecten.
 • Berekening van de stijfheid.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1992/1993 formules. De berekening is daarmee ook handmatig stap voor stap te controleren en geeft je meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn.
XConstruct - Schoorverbinding

Schoorverbindingen

Schoorverbindingen volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2

Hiermee kun je snel en eenvoudig een schoorverbinding toetsen volgens EN 1993-1-8. Je kunt kiezen uit een hoekstaal of een strip.

XConstruct - Penverbinding

Penverbindingen

Penverbindingen volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2/NB

Hiermee kun je snel en eenvoudig een penverbinding berekenen. De userinterface is uniek en zeer gebruiksvriendelijk. Door te klikken op de getallen in de maatlijnen kun je de afmetingen aanpassen.

Controle volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2 / nationale bijlage:

 • Toetsing van de geometrie volgens tabel T3.9
 • Toetsing sterkte volgende tabel T3.10
 • Toetsing contactstuikdruk.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1993 formules. De berekening is daarmee ook handmatig stap voor stap te controleren en geeft je meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn.
XConstruct - Staalkolom

Stalen kolom

Berekening stalen kolom volgens NEN-EN 1993 + c2

Met deze module kun je een stalen kolom snel en eenvoudig toetsen volgens de Eurocode.

Staalspanningscontrole volgens NEN-EN 1993-1-1 + c2 / nationale bijlage:

 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1993 formules. De berekening is daarmee ook handmatig te controleren en geeft je meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn.
XConstruct - Lasverbinding

Lasberekening

Berekening van hoeklassen

Met deze module kun je de hoeklassen toetsen en/of ontwerpen volgens NEN-EN 1993-1-8.

Controle volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2 / nationale bijlage:

 • Controlerend en ontwerpend
 • Krachten en momenten: FxEd, FyEd, FzEd, MxEd, MyEd en MzEd.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1993 formules.

Boutberekening

Berekening van weerstanden van een enkele bout

Met deze module kun je de opneembare krachten berekenen van een enkele bout volgens NEN-EN 1993-1-8.

Controle volgens NEN-EN 1993-1-8 + C2 / nationale bijlage:

 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1993 formules.
XConstruct - Samengesteld profiel

Samengesteld profiel

Berekening van samengestelde profielen

Met behulp van deze module kunnen de profielgrootheden zoals bijvoorbeeld traagheidsmomenten en plastische weerstandsmomenten van samengestelde staal- en houtprofielen eenvoudig en snel worden berekend. De module beschikt over een zeer uitgebreide profielenbibliotheek van meer dan 2700 standaard staalprofielen waaruit kan worden geselecteerd.
Samengestelde doorsneden kunnen worden opgebouwd uit een ongelimiteerd aantal standaard staalprofielen, houtprofielen en/of basisvormen. Afmetingen van de profielen kunnen worden aangepast. Ook kan eenvoudig een verzwakte doorsnede worden berekend.
De berekende profielgrootheden zijn:

 • Oppervlak
 • Gewicht
 • Netto verfoppervlak
 • Ligging van het zwaartepunt
 • Traagheidsmomenten om de y-as en z-as
 • Centrifugaalmoment
 • Traagheidstralen om de y-as en z-as
 • Afstanden naar de uiterste vezels.
 • Elastische weerstandsmomenten om de y-as en z-as
 • Ligging van de halveringslijnen parallel aan de z-as en y-as
 • Plastische weerstandsmomenten om de y-as en z-as
 • Verhouding tussen het elastisch en plastisch weerstandsmoment om de y-as en z-as
 • Hoek van de hoofdtraagheidsassen
 • Maximale en minimale traagheidsmomenten om de hoofdtraagheidsassen
 • Maximale en minimale traagheidstralen om de hoofdtraagheidsassen
 • Opneembare normaalkracht
 • Elastische momentweerstanden om de y-as en z-as
 • Staal: Plastische momentweerstanden om de y-as en z-as
 • Rekstijfheid
 • Buigstijfheid om de y-as en de z-as
 • Staal: Doorsnedeclassificatie volgens NEN-EN 1993-1-1 tabel 5.2
 • Staal: Profiel factor Am/V – onbekleed vierzijdig verhit – inclusief correctiefactor schaduw effect, volgens NEN-EN 1993-1-2

Terwijl de doorsnede wordt samengesteld worden alle bovenstaande profielgrootheden continu berekend en rechts in het dialoogvenster getoond. Op die manier kan snel een effectieve doorsnede worden ontworpen die voldoet aan sterkte en stijfheid.

XConstruct - Betondoorsnede

Betondoorsnede

Betondoorsnede belast op moment, normaalkracht, dwarskracht en wringing

Met deze module kun je een gewapende betondoorsnede toetsen volgens EN 1992-1-1.

De moderne ‘user interface ’ zorgt ook voor een snelle uitvoer. Je zult ervaren hoe eenvoudig het is om uw rapport samen te stellen.

Controle volgens NEN-EN 1992-1-1 + C2 / nationale bijlage:

 • Willekeurige doorsnede met of zonder druklaag.
 • Balken en platen.
 • Wapening in meerdere lagen.
 • Opneembaar moment uiterste grenstoestand (UGT) en gebruiksgrenstoestand (BGT).
 • Normaalkracht.
 • Dwarskracht en torsie. Berekening benodigde hoeveelheid wapening. (beugels / extra langswapening)

Unieke uitvoer:

 • Alle invoergegevens en berekeningsresultaten worden overzichtelijk in tabellen weergegeven.
 • Geen ‘black-box’ maar een heldere uitvoer die ook te controleren valt.
 • In de betonmodule kun je in een willekeurig gekozen doorsnede een gedetailleerde berekening maken waarbij alle relevante EN 1992 formules worden weergegeven inclusief de actuele parameters. Ook kun je precies zien hoe de opneembare momenten (UGT en BGT) zijn bepaald. Berekeningen die je handmatig ook kunt controleren. Dat geeft inzicht en vertrouwen!
XConstruct - Betonkolom

Betonkolom

Berekening van een betonkolom Toetsing volgens EN 1992-1-1

Met deze module kun je een gewapende betonkolom toetsen en/of ontwerpen volgens EN 1992-1-1. Ook in de brandsituatie.

De moderne ‘user interface ’ zorgt ook voor een snelle uitvoer. Je zult ervaren hoe eenvoudig het is om uw rapport samen te stellen.

Controle volgens NEN-EN 1992-1-1 + C2 / nationale bijlage:

 • Rechthoekige of ronde doorsnede.
 • Controlerend en ontwerpend.
 • Brandberekening.
 • Opneembaar moment uiterste grenstoestand (UGT).
 • Momenten en normaalkracht.

Unieke uitvoer:

 • Alle invoergegevens en berekeningsresultaten worden overzichtelijk in tabellen weergegeven.
 • Geen ‘black-box’ maar een heldere uitvoer die ook te controleren valt.
 • In de betonmodule kun je in een willekeurig gekozen doorsnede een gedetailleerde berekening maken waarbij alle relevante EN 1992 formules worden weergegeven inclusief de actuele parameters. Ook kun je precies zien hoe de opneembare momenten (UGT) zijn bepaald. Berekeningen die je handmatig ook kunt controleren. Dat geeft inzicht en vertrouwen!

 

XConstruct - Pons

Pons

Ponsmodule volgens EN 1992-1-1

Met deze module kun je pons van massieve platen toetsen volgens EN 1992-1-1.

De moderne ‘user interface ’ zorgt ook voor een snelle uitvoer. Je zult ervaren hoe eenvoudig het is om uw rapport samen te stellen.

Controle volgens NEN-EN 1992-1-1 + C2 / nationale bijlage

De moderne ‘user interface ’ zorgt ook voor een snelle uitvoer. Je zult ervaren hoe eenvoudig het is om jouw rapport samen te stellen.

 • De toetsing van pons wordt gebaseerd op artikel 6.4 van EN 1992-1-1.
 • Kolomdoorsnede rond of rechthoekig
 • Willekeurig plaatsing onder de plaat.
 • Er zijn verschillende vergrote kolomkoppen voorzien.
 • Grafische voorstelling van de kolom en plaats van de kolom onder de plaat.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven EN 1992 formules.
 • De berekening is daarmee ook handmatig te controleren en geeft je meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn. Je kunt als constructeur eenvoudig beoordelen waar je de oplossingen moet zoeken om de constructie te laten voldoen.

Kruipfactor

Bepaling kruipcoëfficiënt volgens EN 1992-1-1

 • De berekening van de kruip coëfficiënt volgens EN 1993-1-1 annex B.1.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven EN 1992 formules.
  De berekening is daarmee ook handmatig te controleren en geeft u meer inzicht in welke factoren bepalend zijn.

Balklaag

Berekening houten balklaag volgens NEN-EN 1995 + c2

Met deze module kun je een houten balklaag snel en eenvoudig toetsen volgens de Eurocode.

Houttoetsing volgens NEN-EN 1995-1-1 + c1 / nationale bijlage

 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1995 formules. De berekening is daarmee ook handmatig te controleren en geeft u meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn.
XConstruct - Gording

Gording

Berekening houten gording volgens NEN-EN 1995 + c2

Met deze module kun je een houten gording snel en eenvoudig toetsen volgens de Eurocode.

Houttoetsing volgens NEN-EN 1995-1-1 + c1 / nationale bijlage

 • Berekening op dubbele buiging.
 • Geen ‘black-box’ berekening maar een heldere uitvoer met uitgeschreven NEN-EN 1995 formules. De berekening is daarmee ook handmatig te controleren en geeft u meer inzicht in welke factoren maatgevend zijn.
Stay up-to-date

Laatste nieuws, updates en voordelen. Ontvang ze als eerste!

Ga akkoord met ons privacybeleid of neem contact met ons op voor meer informatie.